Osservando il pesce di Gaspare e coccodrilli nei canali Tortuguero

Back

Forward

Thumbnails

Home

home

info

Pel que fa als peixos Gaspar i els caimans en els canals de Tortuguero

En regardant les poissons gaspar et les alligators dans les canaux de  Tortuguero


boat 341.jpg ,  Observing the gaspar fish  and crocodiles in the Tortuguero canals

observation  les poissons gaspar et les crocodiles dans les canaux de Tortuguero

This page created with Web Slide Show - http://www.digitalphotoslideshow.com